Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING: ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Persoonsgegevens die worden verwerkt

The Natural Hair Club kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van The Natural Hair Club en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The Natural Hair Club verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. The Natural Hair Club kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

·  Uw voor- en achternaam
·  Uw adresgegevens
·  Uw telefoonnummer
·  Uw emailadres
·  Uw IP-adres

Waarom The Natural Hair Club gegevens nodig heeft

The Natural Hair Club verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan The Natural Hair Club uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang The Natural Hair Club gegevens bewaart

The Natural Hair Club bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

The Natural Hair Club verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een bepaalde dienst waar u zich voor heef ingeschreven of aangemeld, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Enkele voorbeelden van hoe wij uw gegevens met anderen delen:

  • Mocht u zich inschrijven of aanmelden voor een event/nieuwsbrief, dan wordt uw e-mailadres bijvoorbeeld ingezet bij Mailchimp om u zo verder op de hoogte te stellen.
  • Uw IP-adres wordt door Google Analytics getraceerd om zo de statistieken bij te houden.
  • Mocht u een ticket willen kopen voor een event georganiseerd door The Natural Hair Club, dan worden uw gegevens ook opgeslagen door Link2Ticket.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thenaturalhairclub.nl. The Natural Hair Club zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als The Natural Hair Club bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen

The Natural Hair Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Natural Hair Club maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met

The Natural Hair Club is als volgt te bereiken:

Zakelijk: info@thenaturalhairclub.nl
Redactie: redactie@thenaturalhairclub.nl
Website: https://thenaturalhairclub.nl
Adres: Persoonstraat 57, 3071 EG Rotterdam